Welke documenten heb ik nodig als ik wil gaan huren?

Elke aanbieder heeft andere eisen. Om precies te weten welke documenten je nodig hebt zul je contact moeten opnemen met de aanbieder van de woning waar je op hebt gereageerd. 

Wanneer je een woning hebt waar Stuworld.nl zelf de aanbieder is hebben we onderstaande documenten nodig.

 • Kleuren kopie van voor- en achterzijde van een geldig identiteitsbewijs zoals identiteitskaart of paspoort (wij accepteren geen rijbewijs) van uzelf en van een eventuele borgsteller,
 • Een adresbewijs van uw huidige woonadres of dat van een eventuele borgsteller niet ouder dan 1 maand voor aanvang huurovereenkomst. Dit mag zijn een bankafschrift of geaddresseerde brief van gemeente of belastingdienst zijn,
 • Een kleurenkopie van de voorzijde van uw bankpas met uw iban rekeningnummer en een kopie van de achterzijde met uw handtekening. Indien u gebruik maakt van een borgsteller dienen wij ook dit document van de borgsteller te ontvangen,
 • Een bewijs van inkomen van tenminste 2x de kale huurpijs aan bruto inkomen voor uzelf of als u werkt met een borgsteller van tenminste 3.5x de kale huurprijs aan bruto inkomen. Als inkomensbewijs gelden bijvoorbeeld: 

  • 3 opeenvolgende loonstrookjes van uw werkgever met bewijs van betaling van het inkomen op uw bankrekening door middel van overleggen van een bankafschrift,
  • een bewijs van toekenning door het DUO van studiefinanciering met bewijs van betaling van de studiefinanciering op uw bankrekening door middel van overleggen van een bankafschrift,
  • een bewijs van inkomen uit eigen onderneming door overlegging van een winst-en verlies rekening over afgelopen boekjaar met bewijs van betaling van het inkomen op uw bankrekening door middel van overleggen van een bankafschrift,
  • een bewijs van vermogen door overlegging van het saldo van uw bankrekening door middel van overleggen van een bankafschrift,
  • Indien u of uw eventuele borgsteller geen inkomensgegevens wensen te overleggen kan een waarborgsom gelden van 3x de totale maandhuur (kale maandhuur + servicekosten). Deze mogelijkheid wordt per kandidaat beoordeeld.

Let op:

 • maak geen foto’s van documenten met uw smartphone maar zorg voor leesbare gescande documenten,
 • documenten van onvoldoende of niet leesbare kwaliteit worden geweigerd,
 • (tijdige) aanlevering van deze documenten is noodzakelijk om u als kandidaat van de woning te kunnen voorstellen bij de eigenaar, niet (tijdig) aanleveren van deze documenten kan grond zijn om u als huurder niet accepteren of de woning te verhuren aan een ander.

Verder attenderen wij u er volledigheidshalve op dat:

 • De minimale huurperiode voor deze locatie 12 maanden betreft,
 • Onderverhuur niet is toegestaan, streng op wordt gecontroleerd en beboet en kan leiden tot uitzetting,
 • Huisdieren niet zijn toegestaan,
 • Huurtoeslag pas mogelijk is vanaf 23 jaar (de eerste volle maand waarin u 23 jaar bent) wanneer u aan de criteria voldoet.